Sveising av balkonger på Uranienborg eldre, og omsorgsboliger.

I prinsippet kan vi produsere og spesialtilpasse ”alt” som ikke kan kjøpes ferdig innenfor metall og sveisearbeid

På menyene til venstre ser du eksempler på mange typer jobber vi utfører.