Montering av "Sørlandsgjerde"
Med, og uten kjetting.